Skip to main content

Članovi Pastoralnog vijeća župe sv. Roka u Subotici

2015. – 2020.

 • Zoltan Baka – pročelnik Liturgijskog odjela
 • Silvester Bašić – pročelnik Katehetskog odjela i zapisničar
 • Blaženka Bašić Palković
 • Lazar Cvijin – načelnik Pastoralnog vijeća
 • Mr. Ervin Čeliković
 • Marija Dulić – pročelnica Karitativnog odjela
 • Ivan Gaković
 • Ladislav Huska – pročelnik Obiteljskog odjela
 • Bernadica Ivanković
 • Josip Jaramazović
 • Antun Kujundžić
 • Marko Kujundžić
 • Stipan Kulundžić – blagajnik
 • Nikola Matković
 • Joso Miljački
 • Stevan Miljački – pročelnik Ekonomskog odjela
 • Ivan Piuković
 • Đurđica Rukavina
 • Slavica Temunović
 • Gordana Tumbas
 • Sandra Vojnić Tunić
 • Ivan Vukov – Crkveni otac
 • Nebojša Zavišić
 • Željka Zelić – pročelnica Odjela za tisak

 

Stalni gosti-sudionici na sjednicama PV-a
Duhovni pomoćnik: Mons. Marko Forgić
Katehistica: s. M. Silvana Milan
Vjeroučiteljica: Vesna Huska
Službenica u župnom uredu: Slavica Tancoš

 

 

Konstituirajuća sjednica novog saziva Pastoralnog vijeća

Na Konstituirajućoj sjednici Pastoralnog vijeća Rimokatoličke crkvene općine župe sv. Roka u Subotici, održanoj 14. prosinca godine, među ostalim, izabrani su i članovi pojedinih tijela PV-a. Za načelnika PV-a izabran je Lazar Cvijin, koji je ovu dužnost obnašao i u prethodnom sazivu. Dužnost zapisnika prihvatio je Silvester Bašić. Za pročelnika Liturgijskoga odjela izabran je Zoltan Baka, za pročelnika Obiteljskoga odjela Ladislav Huska, pročelnik Katehetskog odjela je Silvester Bašić, pročelnica Karitativnoga odjela je Marija Dulić, pročelnica Odjela za tisak je Željka Zelić, a Ekonomskog odjela Stevan Mačković. Za blagajnika je izabran Stipan Kulundžić. Crkveni otac je Ivan Vukov.

Sjednici su osim članova novoga saziva Pastoralnoga vijeća (nazočan 21 član od ukupno 24), nazočile i katehistice s. Silvana Milan i Vesna Huska.

Članovi PV-a položili su u nedjelju 6. prosinca svečanu prisegu na euharistijskom slavlju u 9 sati koje je predslavio župnik mons. mr. Andrija Anišić.

 

PROČELNICI, ČLANOVI I VANJSKI SURADNICI ODJELA PASTORALNOGA VIJEĆA, DO 31. OŽUJKA 2020.

 

LITURGIJSKI ODJEL

Pročelnik: ZOLTAN BAKA

Članovi: Silvester Bašić, Ladislav Huska, mr. Ervin Čeliković, Marija Dulić, Željka Zelić, Ivan Piuković, Đurđica Rukavina, Blaženka Bašić P., Sandra Vojnić T.

Suradnici: s. M. Silvana Milan, Nela Skenderović, Grgo Bašić P., Katarina Čeliković, Margareta Jaramazović

 

KATEHETSKI ODJEL

Pročelnik: SILVESTER BAŠIĆ

Članovi: Ladislav Huska, Bernadica Ivanković, Slavica Temunović, Đurđica Rukavina

Suradnici: s. M. Silvana Milan, Vesna Huska, Nikola Bašić, Jozefa Skenderović

 

OBITELJSKI ODJEL

Pročelnik: LADISLAV HUSKA

Članovi: Zoltan Baka, Marija Dulić, Slavica Temunović, Marko Kujundžić, Željka Zelić, Nikola Matković, Đurđica Rukavina, Blaženka Bašić P., Ivan Piuković, Sandra Vojnić T.

Suradnici: Grgo Bašić Palković, Vesna Huska, Ana Marjanušić

 

KARITATIVNI ODJEL

Pročelnica: MARIJA DULIĆ

Članovi: Ivan Gaković, Antun Kujundžić, Marko Kujundžić, Gordana Tumbas, Stevan Miljački, Stipan Kulundžić, Nebojša Zavišić, Joso Miljački

Suradnici: Jasna Kujundžić, Marija Jurić


EKONOMSKI ODJEL

Pročelnik: STEVAN MILJAČKI

Članovi: Josip Jaramazović, Stipan Kulundžić, Nikola Matković, Nebojša Zavišić, Marko Kujundžić, Ivan Gaković, Joso Miljački, Antun Kujundžić

Suradnici: Vesna Gatara

 

ODJEL ZA TISAK

Pročelnica: ŽELJKA ZELIĆ

Članovi: mr. Ervin Čeliković, Bernadica Ivanković, Silvester Bašić, Nikola Matković Gordana Tumbas

Suradnici: Ljubica Nikolić Dokić, Katarina Čeliković, Jasna Kujundžić, Vesna Gatara

 

Načelnik Pastoralnoga vijeća: LAZAR CVIJIN

Crkveni otac: IVAN VUKOV

Katehistica: s. SILVANA MILAN

Vjeroučiteljica: VESNA HUSKA