Skip to main content

POVIJEST ŽUPE

 

 

• Župa je osnovana 1841.
• Privremena crkvica bila je u blizini sadašnje u jednoj obiteljskoj kući krojača Petra Malagurskog na Beogradskom putu.
• Prvi župnik bio je Josip Baić.

POČETAK GRADNJE

• Crkva je građena po projektu arhitekata Istvána Keresztesa i Guida Höpfnera (Pest) u neogotičkom stilu.
• Suglasnost za gradnju crkve dao je kalački nadbiskup Juraj Časka.
• Izvođač radova bilo je građevinsko poduzeće Karla Molzera i Lajče Fazekaša.
• Početak pripremnih radova (kopanje temelja).

KAMEN TEMELJAC

Gradonačelnik Subotice Lazo Mamužić svečano je postavio kamen temeljac.

ZAVRŠETAK RADOVA

Završeni glavni građevinski radovi i početak unutarnjeg uređenja.

SVEČANI BLAGOSLOV CRKVE

Crkvu je svečano blagoslovio župnik Mátyás Mokossay.

Osnovni podatci o crkvi

 

 • Visina tornja: 62,55 m
 • Duljina izvana: 52 m
 • Širina izvana: 18,30 m
 • Duljina iznutra 51,50 m
 • Širina iznutra 17,18 m
 • Visina iznutra: 14,65 m
 • STUPOVI – od kamena ožbukani su i obojeni.
 • OLTARI (1896.) Glavni oltar posvećen je sv. Roku. Na glavnom oltaru je kip sv. Roka u naravnoj veličini te dva obojena reljefa u drvetu. Prikazuju Posljednju večeru i Melkizedekovu žrtvu. Četiri sporedna oltara – posvećena su sv. Josipu, Kraljici sv. Krunice, sv. Nikoli – biskupu i sv. Križu. Sve oltare izradio od drveta majstor Ferdinand Stuflesser iz Tirola (St. Ulrich Goeden).
 • DVIJE SLIKE U SVETIŠTU rađene na plohama iznad sakristijsklih vrata. Rađene su uljem. Prikazuju Mojsija s Deset zapovijedi i Petrov primat.
 • VITRAŽI (1896.) – Izrađeni u umjetničkoj radionici Sándora Ligetija (Budimpešta) s prizorima iz Isusova života i života sv. Roka.
 • PROPOVJEDAONICA – Graditelj oltara izradio je i vrlo lijepu gotsku propovjedaonicu koja je smještena su prvi stup lijevo u srednjoj lađi. Ima oblik osmerokuta. Četiri plohe ukrašene su reljefima evanđelista (kasnije zamijenjeni reljefima svetaca, a evanđelisti se nalaze na glavnom oltaru). Iznad propovjedaonice diže se visoki gotski baldahin. Propovjedaonica je izrađena od drveta, a ornamentika je pozlaćena.
 • KAPELICA BL. MARIJE PETKOVIĆ nalazi se lijevo od ulaza, pod korom. Ranije je to bila krstionica.
 • KRSTIONICA rađena u istom stilu. Prikazuje krštenje Isusovo (sada se nalazi u svetištu).
 • ORGULJE je izgradio (1816.) Sándor Országh i sin (Budimpešta).
 • ZVONA (1929.) Ima pet zvona. Najveće je 944 kg, a najmanje 50 kg. Izrađena su u Mariboru u Livarni zvonov i kovin J. i H. Bühl.
 • LURDSKA ŠPILJA (1934.) u predvorju crkve.