Skip to main content

CILJEVI EUHARISTIJSKOG KONGRESA

 

 

Dragi moji župljani!

Nastavljam s poticajima da se uključimo u pripravu za Međunarodni euharistijski kongres u Budimpešti. U ovim župnim obavijestima razmatramo o ciljevima Kongresa.
Pripremanje za Međunarodni euharistijski kongres 2020. i njegovo slavljenje nudi katolicima i svima koji su im blizu po kulturalnoj baštini i prijateljstvom, iznimnu mogućnost da se zajedno predstave pred društvom, kako bi dali otvoreno svjedočanstvo svoje vjere.
            Naime, suvremeni čovjek, kako kaže sv. Pavao VI. »radije sluša svjedoke nego učitelje; i ako sluša učitelje, sluša ih zbog toga jer su svjedoci«.
            Tako međunarodni euharistijski kongres za katolike postaje prigoda za učvršćivanje vjere i za dijeljenje nade, života i radosti s onima koji hode istim putem, polazeći od euharistijskoga vrela Krista uskrsloga.
            Sudjelovanjem u euharistiji potvrđuje se vjera vjernika, obnavlja kršćanski identitet, produbljuje zajedništvo s Kristom te s braćom i sestrama. Tako kršćani, unutar društva kojim vlada diktatura relativizma, mogu pružiti svjedočanstvo o istini pred svijetom uzdignute glave, hrabrom vedrinom, ljubavlju i blagošću u skladu s Kristovim primjerom.
            Osim toga, Međunarodni euharistijski kongres prigoda je za jačanje dijaloga među kršćanima, sa sigurnošću da ima puno više onoga što nas ujedinjuje od onoga što nas razdvaja. Pod vodstvom Duha Svetoga upućeni smo slušati, razumijevati i rješavati otvorena pitanja, kako bismo – u istini – tražili putove budućnosti. Samo zajedničko, združeno svjedočanstvo vjernika može ljudima koji ne vjeruju ponuditi Radosnu vijest spasenja.
            Osobama svake dobi i društvenoga položaja, koje traže Boga, Kongres upućuje kerygmu, početni evanđeoski navještaj: Bog, izvor svakoga života, bezuvjetno voli svako svoje stvorenje. Zbog toga nam je poslao svoga Sina Isusa Krista, koji je postao čovjekom u krilu Blažene Djevice Marije. Svojim riječima i svojom porukom, svojim vazmom, smrću i uskrsnućem, izbrisao je naše grijehe i djelovanje Duha Svetoga zauvijek živi u njegovoj Crkvi. Tko slobodno odluči okrenuti leđa zlu i po krštenju prihvaća Krista kao Spasitelja, ulazi u veliku obitelj otkupljenih i gradi zajednicu djece Božje.
            Euharistijskim kongresom svjetskih razmjera dajemo hvalu Kristu i Njega slavimo; Njega koji je jedini sposoban prinijeti život. Molimo da radost, koja izvire iz euharistijskoga vrela, zrači ne samo cijelom Mađarskom, nego i u zemljama Srednje Europe i u cijelome svijetu. Tako će svi moći naći trenutak duhovne obnove, evanđeosku usmjerenost, mrvicu vjere koja pobjeđuje nesigurnost; svjetlo nade za tužne, malo ljubavi da bi bile nadvladane samoće i udaljenosti.

 

Msgr. dr. sc. Andrija Anišić, župnik