Skip to main content

Andrija Anišić

župnik

 

 

          Mons. dr. Andrija Anišić rođen je 24. rujna 1957. godine na Hrvatskom Majuru kraj Subotice. U Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji „Paulinum“ u Subotici maturirao je 1976. godine. Za svećenika je zaređen 18. ožujka 1984. u Subotici, u katedralnoj bazilici sv. Terezije Avilske, a zaredio ga je biskup Matija Zvekanović.

          Teološki studij završio je u Zagrebu na Filozofsko-teološkom fakultetu Družbe Isusove, gdje je diplomirao 1984. godine. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 24. rujna 2007. godine obranio je magistarski rad na temu: „Bračni i obiteljski moral u djelima Ivana Antunovića – Bog s čoviekom na zemlji i čovik s Bogom“ te postigao akademski stupanj magistra znanosti. Na istom fakultetu 23. travnja 2013. godine obranio je doktorski rad pod naslovom „Vjersko-moralna obnova braka i obitelji – model opstanka i napretka naroda u djelima Ivana Antunovića“.

          Župnikom župe sv. Roka u Keru u Subotici imenovan je 4. kolovoza 1994. godine.

          Bio je član uredništva lista „Bačko klasje“ i kalendara „Subotička Danica“ od svojega ređenja. Katolički mjesečnik „Zvonik“ uređivao je od osnutka 1994. godine do svibnja 2007., a danas uređuje rubriku Moralni kutak. Bio je pročelnik izdavačkoga odjela Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost „Ivan Antunović“ (danas: Katoličko društvo „Ivan Antunović“).

          Dopisnik je Informativne katoličke agencije (IKA) i zagrebačkog katoličkog tjednika Glas Koncila. Član je Hrvatskog društva katoličkih novinara sa sjedištem u Zagrebu. Od 2014. godine obnaša dužnost urednika programa hrvatske redakcije Radio Marije Srbije. Predsjednik je Udruge bunjevačkih Hrvata „Dužijanca“ od 2014. godine. Dana 23. veljače 2004. imenovan je tünyskim naslovnim opatom Blažene djevice Marije, a 24. travnja 2010. godine imenovan je kapelanom Njegove Svetosti.

          Godine 2009. u nakladi Katoličkog instituta za kulturu, povijest i duhovnost  „Ivan Antunović“ izdana mu je knjiga „Moliti i ljubiti“, knjiga eseja odnosno članaka objavljenih u Subotičkoj Danici, a 2013. godine tiskana je njegova druga knjiga (doktorska disertacija) pod naslovom „Vjersko-moralna obnova braka i obitelji – Model opstanka i napretka naroda u djelima biskupa Ivana Antunovića“.

          Kao urednik Zvonika, 2000. godine dobio je Antušovu nagradu, prestižnu nagradu Hrvata u Vojvodini.

E- mail: andrija@tippnet.rs